צור קשר

הרצל 95, רמלה
טלפון: 08-9156032
טלפון נייד: 054-5736880
פקס: 073-7285603

סיוע בעריכת דוחות כספיים לחברות

השירות ניתן לחברות קטנות להן ניתנים גם שירותי ביקורת במשרד והן לחברות גדולות אשר מבוקרות על ידי משרד רואי חשבון אחר.

השירות ניתן בשיתוף עם רואה חשבון המבקר במטרה לדון עמו ולפתור סוגיות חשבונאות מורכבות אשר צצות במהלך עריכת הדוחות הכספיים.

במהלך עריכת הדוחות ולפני תחילת העבודה, אוודא מול מנהלי ובעלי התפקידים בחברה נתונים הנוגעים לפעילותה, השוק בו החברה פעילה, הסיכונים והסיכויים שבפעילותה ועוד. מידע זה מאפשר לי לערוך את הדוחות בדרך נכונה והולמת.

בטרם תחילת העריכה תתקיים פגישה עם רואי החשבון המבקרים של החברה במטרה להגדיר ציפיות וגבולות גזרה בעבודה מולם.

הדוחות יערכו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולאחר קבלת החומר מהנהלת החשבונות של החברה בחתכים המתאימים, בנוסף יבוצעו חישובים הנדרשים לדוחות בכלל זה חישובי מיסים נדחים והפרשות, הכנת דוחות תזרים מזומנים, שינויים בהון העצמי ואיחוד במידה ונדרש. כמו כן, נערוך את הביאורים לדוחות, בכלל זה ביאורים מספריים וביאורי מלל.

לאחר שהדוחות יערכו נקיים ישיבה עם רואה החשבון המבקר אשר יוכל לשאול שאלות ולקבל מענה לשביעות רצונו, ככל שיידרש נעדכן את הדוחות בהתאם להערות.

העבודה תעשה בפיקוחו של רואה חשבון ערן בוכריס שהנו בעל ניסיון בעריכת דוחות כספיים.

במידה ודרוש לכם עורך לדוחות הכספיים, פנו אלי לקבלת ייעוץ וקביעת פגישה:

שדרות הרצל 84

רמלה ,ת.ד 65 מיקוד 72406

טלפון:   08-9156032

פקס:   073-7285603

נייד:    054-4827820

buchris.cpa@gmail.com

 

CPAsiteאתרים לרואי חשבון