צור קשר

הרצל 95, רמלה
טלפון: 08-9156032
טלפון נייד: 054-5736880
פקס: 073-7285603

הצהרון הון

לאחר פתיחת עסק עצמאי תדרשו להגיש לרשות המסים הצהרת הון, מדובר בהצהרה בה תדווחו על נכסיכם בישראל ומחוץ לישראל נכון לשנה מסוימת.

את ההצהרה יש למלא בהתאם לנוסח המוכתב על ידי רשות המסים ומומלץ מאוד למלא אותה תוך הסתייעות ברואה חשבון, שכן מילוי שגוי של הצהרת ההון עשוי לגרור חיוב יתר במס.

מדי תקופה תדרשו למלא מחדש הצהרת הון, רשות המס מבצעת השוואה בין שתי הצהרות ההון על מנת לוודא כי הדיווחים שלכם על נכסיכם תואמים את הדיווחים שלכם על הכנסתכם התקופתית, וכן על מנת לאתר ליקויים או הכנסות שלא דווחו.

ההצרה כוללת דיווח מפורט על:

  • נכסים כמו דירות או מגרשים
  • תכניות חסכון
  • ניירות ערך
  • מזומנים
  • תכולת דירה
  • ונכסים נוספים

בנוסף כוללת הצהרת ההון של הנישום דיווח על התחייבויותיו, לדוגמה הלוואה מהבנק, או הלוואה מאנשים אחרים.

ההפרש בין הנכסים להתחייבויות הוא ההון עליו מצהיר הנישום למס הכנסה.

להצהרת ההון יש לצרפים מסמכים שונים אשר תומכים במידע אותו אתם ממלאים בהצהרה כגון אישורים מבנקים, אישורי רכישה וכדומה.

כאמור, הצהרת הון משמשת את פקיד השומה בבואו לבחון את דיווחיו של הנישום, ולכן חשוב להתכונן אליה באופן שוטף, לדוגמה על ידי שמירת מסמכים רלוונטיים, וחשוב מאוד למלא אותה באופן מקצועי ובליווי רואה חשבון על מנת שלא לבצע טעויות שיעלו לנו בעתיד בכסף רב, השוואת הון של שתי הצהרות הון שמולאו באופן לא נכון עשויה לגרור חיוב במס אשר יהיה קשה מאוד לבטלו.

משרדי מלווה נישומים רבים בעת הגשת הצהרות הון, ודואג כי הן ימולאו באופן נכון ותוך עמידה בכללים. בהתאם, למיוצגיי אין הפתעות מול רשויות המס.

לקבלת ייעוץ בנוגע להגשת הצהרת הון פנו אלי:

שדרות הרצל 84

רמלה ,ת.ד 65 מיקוד 72406

טלפון:   08-9156032

פקס:   073-7285603

נייד:    054-4827820

           buchris.cpa@gmail.com

בכבוד רב,

ערן בוכריס, רואה חשבון

CPAsiteאתרים לרואי חשבון