צור קשר

הרצל 95, רמלה
טלפון: 08-9156032
טלפון נייד: 054-5736880
פקס: 073-7285603

החזרי ותיאומי מס (שכירים ועצמאיים)

שכירים רבים זכאים להחזר מס מכוח פקודת מס הכנסה, זאת בשל העובדה שיש סיבות רבות בגינן זכאי העובד להקלות במס ואשר לא באות לידי ביטוי במכורת ששולמו לו על ידי המעסיק.

בהתאמה, שכיר אשר יפעל לתיקון הדיווח למס הכנסה, יהיה זכאי לקבלת החזר מס.

החזרי מס מתקבלים בגין סיבות שונות, לדוגמה:

  • מגורים באזור הזכאי להקלות
  • סיום תואר אקדמי
  • אבטלה או תקופה של אי עבודה
  • מעבר בין עבודות
  • תמיכה בלקויי למידה
  • תמיכה באדם סיעודי

ישנן סיבות נוספות בגינן נוצרת זכאות להחזר מס. יש לדעת כי ניתן לדרוש החזרי מס לאורך תקופה של שש שנים אחורה. במידה ומגיע החזר מס, מדובר לעתים בסכומים בלתי מבוטלים.

פנו אלי לקבלת שירות החזר מס לעובדים שכירים, בטלפון הישיר 054-4827820.

תיאום מס

מדובר בפעולה אשר מטרתה לקבוע את המס שינוכה משכרו של עובד אשר עובד ביותר מאשר עבודה אחת במקביל, זאת במטרה למנוע מהעובד תשלום מס יתר ולהגדיל את הכנסתו הפנויה השוטפת.

בכל מקרה לאחר ביצוע תיאום מס מומלץ לבחון זכאות לקבל החזרי מס בגין תשלום יתר.

לביצוע תיאום מס או לקבלת החזר מס בגין קבלת שכר ממספר מקומות עבודה פנו למשרדי:

שדרות הרצל 84

רמלה ,ת.ד 65 מיקוד 72406

טלפון:   08-9156032

פקס:   073-7285603

נייד:    054-4827820

           buchris.cpa@gmail.com

 

בכבוד רב,

ערן בוכריס, רואה חשבון

CPAsiteאתרים לרואי חשבון