צור קשר

הרצל 95, רמלה
טלפון: 08-9156032
טלפון נייד: 054-5736880
פקס: 073-7285603

הכנת דוחות מיוחדים ובדיקות כלכליות לעסקים

באם דרוש לכם אישור מיוחד מרואה חשבון או בדיקה כלכלית לדוגמה:

  • אישורים לגופים פיננסיים
  • אישורים על גובה הכנסה
  • אישורים מיוחדים אחרים

משרדי מספק אישורים מיוחדים הניתנים בחתימת רואה חשבון

לקבלת אישור פנו אלי לטלפון הישיר 054-4827820

בכבוד רב,

ערן בוכריס, רואה חשבון

CPAsiteאתרים לרואי חשבון