צור קשר

הרצל 95, רמלה
טלפון: 08-9156032
טלפון נייד: 054-5736880
פקס: 073-7285603

הערכות שווי ובדיקות נאותות

משרדי מספק שירותי הערכות שווי ובדיקות נאותות לפני רכישת עסקים.

הערכות השווי נעשות לפי מתודולוגיות מקובלות:

  • שיטת השווי הנכסי
  • שיטת מכפילים
  • היוון תזרימי מזומנים

הכל כתלות בסוג העסק המוערך ובמטרת הערכת השווי.

בנוסף הנני מספק שירותי בדיקות נאותות לפני רכישת עסקים במטרה לבחון את חברת המטרה, בכלל זה נבחנים נכסי החברה, התחייבויותיה הקיימות והתלויות, חשיפות חשבונאיות ופיננסיות ועוד.

לקבלת ייעוץ בנושא הערכות שווי או בדיקות נאותות פנו אלי לטלפון 08-9156032

בכבוד רב,

ערן בוכריס, רואה חשבון

CPAsiteאתרים לרואי חשבון