צור קשר

הרצל 95, רמלה
טלפון: 08-9156032
טלפון נייד: 054-5736880
פקס: 073-7285603

שירותי ביקורת פנימית לחברות

ביקורת פנים הנה פעילות אשר מסייעת ליצור מנגנונים פנימיים בארגון שמטרתם בקרה על פעילותו. הביקורת כוללת בחינה של סיכונים בארגון בכלל זה סיכונים פיננסיים, סיכוני דיווח כספי וסיכונים תפעוליים.

התוצר של הביקורת הפנימית הנו ייעול ושיפור המנגנונים הפנימיים בארגון ותהליכי ניהול הסיכונים של הארגון.

ארגונים פועלים בסביבה המשתנית באופן תדיר, גם הסיכונים בפעילות משתנים ויש לתת לכך מענה ברמת הארגון עצמו. ארגון מורכב חשוף לסיכונים רבים, החל ממעילות והונאות המבוצעות על ידי גורמים חיצוניים ואף עובדי הארגון ועד לטעויות הנובעות כתוצאה מכשלים פנימיים של החברה או העסק.

שירותי ביקורת הפנים במשרד ערן בוכריס, רואי חשבון מנוהלים על ידי רו"ח בוכריס, שהנו בעל ניסיון במתן שירותי ביקורת פנימית לארגונים וחברות. בהתאם לדרישות ובשיתוף ההנהלה נבצע ביקורת פנימית בארגון, בכלל זה:

  • מיפוי תהליכים בארגון
  • איתור חשיפות
  • מיפוי בקרות
  • בדיקת אפקטיביות הבקרות
  • המלצה על בקרות חדשות או שיפור בקרות קיימות
  • שירותים נוספים במידת הנדרש

התוצר של הביקורת יהיה דוח הכולל את חשיפות הארגון, והמלצה ליישום בקרות אשר ימנעו או יגלו ליקויים ובכך יסייעו למזער את הנזק לארגון.

בנוסף, ניתנים על ידי רואה חשבון ערן בוכריס שירותי מבקר פנים לחברות במיקור חוץ.

לקבלת שירותי בקרה פנימית פנו למשרד:

שדרות הרצל 84

רמלה ,ת.ד 65 מיקוד 72406

טלפון:   08-9156032

פקס:   073-7285603

נייד:    054-4827820

           buchris.cpa@gmail.com

 

בכבוד רב,

ערן בוכריס, רואה חשבון

 

 

CPAsiteאתרים לרואי חשבון